3 osnovna finansijska izveštaja koja su osnova za izradu Finansijske analize

3 osnovna finansijska izveštaja koja su osnova za izradu Finansijske analize su:

  • Bilans Uspeha
  • Bilans Stanja
  • Izveštaj o novčanim tokovima

SMART FINANCE SERBIA pruža usluge vertikalne i horizontalne analize Bilansa Uspeha na godišnjem nivou.

Bilans uspeha predstavlja pregled tokova vrednosti (prihoda i rashoda) u određenom vremenskom periodu, obično godinu dana.

Bilans Uspeha se raščlanjuje na 3 podbilansa, 1. Poslovni, 2. Finansijski i 3. Ostali, te se vrši analiza svakog podbilansa u toku jedne godine (vertikalna analiza) i između različitih perioda (horizontalna analiza).

Drugi finansijski izveštaj koji se analizira je Bilans Stanja.

Bilans Stanja pregleda finansijski pregled imovine i obaveza (prema vlasniku i trećim licima) na određeni dan (obično poslednji dan obračunskog perioda).

Bilans stanja se deli na Aktivu i Pasivu.

Aktiva predstavlja prikaz imovinskih oblika po knjigovodstvenoj vrednosti (na određeni dan).

Aktiva se sastoji iz 2 glavna segmenta, Stalne Imovine i Obrtne imovine (segmentacija izvršena na bazi kriterijuma „brzine“ pretvorljivosti u novčani oblik“, kriterijuma ročnosti).

Pasiva predstavlja vrednosni pregled izvora finansiranja (na određeni dan).

Pasiva se obično deli po kriterijumu izvora sredstava na Kapital (obezbeđen od vlasnika i ne dospeva) i obaveze (poverene preduzeću od strane trećih lica sa definisanim rokovima dospeća).

Pregled novčanih tokova je unapred smisleno razvrstan pregled priliva i odliva gotovine u određenom periodu. Pregled novčanih tokova u svrhe finansijske analize radimo po indirektnoj metodi.

Indirektna metoda uzima podatke iz Bilansa Uspeha, pa uz promene na pozicijama Bilansa Stanja dolazi do informacija o novčanim tokovima u određenom periodu.

Pregled novčanih tokova delimo na Operativni novčani tok, Finansijski novčani tok i Investicioni novčani tok.

Na analizu finansijskih izveštaja se nadovezuje finansijska analiza koja kombinujući podatke iz svih izveštaja, te stavljajući te podatke u različite vrste odnosa, dolazi do smislenih pokazatelja koji ukazuju na finansijsko stanje i performanse preduzeća.

Sve ove analize koje radimo, uglavnom imaju za cilj obezbeđivanje informacija koje će poslužiti za donošenje odluka upravi preduzeća, kao i za komunikaciju uprave preduzeća sa vlasnicima preduzeća i poveriocima (bankama i investitorima).

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

sr_RSSerbian
Scroll to Top