Uncategorized

3 osnovna finansijska izveštaja koja su osnova za izradu Finansijske analize

3 osnovna finansijska izveštaja koja su osnova za izradu Finansijske analize su: SMART FINANCE SERBIA pruža usluge vertikalne i horizontalne analize Bilansa Uspeha na godišnjem nivou. Bilans uspeha predstavlja pregled tokova vrednosti (prihoda i rashoda) u određenom vremenskom periodu, obično godinu dana. Bilans Uspeha se raščlanjuje na 3 podbilansa, 1. Poslovni, 2. Finansijski i 3. Ostali, te se vrši analiza svakog podbilansa u toku jedne godine (vertikalna analiza) i između različitih perioda (horizontalna analiza). Drugi finansijski izveštaj koji se analizira je Bilans Stanja. Bilans Stanja pregleda finansijski pregled imovine i obaveza (prema vlasniku i trećim licima) na određeni dan (obično poslednji dan obračunskog perioda). Bilans stanja se deli na Aktivu i Pasivu. Aktiva predstavlja prikaz imovinskih oblika po knjigovodstvenoj vrednosti (na određeni dan). Aktiva se sastoji iz 2 glavna segmenta, Stalne Imovine i Obrtne imovine (segmentacija izvršena na bazi kriterijuma „brzine“ pretvorljivosti u novčani oblik“, kriterijuma ročnosti). Pasiva predstavlja vrednosni pregled izvora finansiranja (na određeni dan). Pasiva se obično deli po kriterijumu izvora sredstava na Kapital (obezbeđen od vlasnika i ne dospeva) i obaveze (poverene preduzeću od strane trećih lica sa definisanim rokovima dospeća). Pregled novčanih tokova je unapred smisleno razvrstan pregled priliva i odliva gotovine u određenom periodu. Pregled novčanih tokova u svrhe finansijske analize radimo po indirektnoj metodi. Indirektna metoda uzima podatke iz Bilansa Uspeha, pa uz promene na pozicijama Bilansa Stanja dolazi do informacija o novčanim tokovima u određenom periodu. Pregled novčanih tokova delimo na Operativni novčani tok, Finansijski novčani tok i Investicioni novčani tok. Na analizu finansijskih izveštaja se nadovezuje finansijska analiza koja kombinujući podatke iz svih izveštaja, te stavljajući te podatke u različite vrste odnosa, dolazi do smislenih pokazatelja koji ukazuju na finansijsko stanje i performanse preduzeća. Sve ove analize koje radimo, uglavnom imaju za cilj obezbeđivanje informacija koje će poslužiti za donošenje odluka upravi preduzeća, kao i za komunikaciju uprave preduzeća sa vlasnicima preduzeća i poveriocima (bankama i investitorima).

3 osnovna finansijska izveštaja koja su osnova za izradu Finansijske analize Read More »

Finansijske projekcije

(Projekcije Bilansa Uspeha, Bilansa Stanja i Novčanih tokova) Preduzetnik ima biznis ideju sa određenim finansijskim performansama. Naše umeće se ogleda u tome da te okolnosti umemo da prenesemo u finansijski oblik kroz projekcije Bilansa Uspeha, Bilansa Stanja i Novčanih tokova. Kada preduzetnik, nakon urađenih projekcija, sagleda cifre u Bilansu Uspeha, Bilansu Stanja i Novčanim projekcijama u budućim periodima (Bilans Uspeha i Novčani tokovi) i na buduće datume (Bilans Stanja), on dobije jasnu sliku svojih računica i obračuna. Nakon toga, preduzetnik je u mogućnosti da preciznije sagleda procene svoje investicije i da kvantifikuje izazove koje je već intuitivno predvideo dok je razmišljao o investiciji. Pored toga, model pruža priliku za „igranje“, tako što se variraju (menjaju) osnovne pretpostavke modela, dok se rezultati automatski menjaju (zato se i zove model). Preduzetniku to pruža priliku da još jednom jasnije sagleda alternative i potvrdi svoja uverenja i odluke. Dešava se, naravno, da neke stvari preduzetnik previdi, a kada se kroz model kvantifikuju svi relevantni parametri, preduzetnik dobija pravu sliku i može promeniti odluke koje je doneo na bazi svojih računica. Parametri koje preduzetnici obično ne uzmu u obzir pri „brzoj kalkulaciji“ su troškovi kamata, amortizacija, porez na dobit i porez na imovinu. Dodatna vrednost ovih projekcija jer su univerzalni jezik komunikacije sa investitorima, pa se onda individualne računice prevode u opšti finansijski jezik komunikacije.

Finansijske projekcije Read More »

sr_RSSerbian
Scroll to Top